Firma PROA Sp. z o.o. realizuje projekt:

"Stworzenie portalu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem testowania znajomości materiału podręczników szkolnych"

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 8.1

"Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" 8. osi priorytetowej

"Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 ? 2013

"Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość"

 

Beneficjent: ProA Sp. z o.o.

Numer projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-314/12-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 700 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 490 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.03.2013 ? 28.02.2015

PrzedTestem.pl bo taką nazwę nosi wspomniany projekt, to platforma edukacyjna stworzona z myślą o stworzeniu unikalnego i kompleksowego narzędzia wspierającego procesy uczenia. Nadrzędnym celem jest zaoferowanie niezbędnych materiałów w jednym miejscu bez konieczności przeszukiwania Internetu.

Więcej informacji o POIG na stronach:

www.parp.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mrr.gov.pl

 

Kontakt: Biuro projektu:

PROA Sp. z o.o. PROA Sp. z o.o.

ul. Pilchowicka 14 ul. Pilchowicka 14

02-175 Warszawa 02-175 Warszawa

e-mail: proa.sp.zoo@gmail.com e-mail: biuro@przedtestem.pl

NIP: 951-235-54-78

REGON:146095384

KRS: 0000418192Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe 1/12/2013 z dnia 01.12.2013 pdf
Zapytanie ofertowe 1/08/2014 z dnia 05.08.2014 pdf

Informujemy, że zgodnie z zapytaniem ofertowym 1/08/2014 z dnia 05.08.2014 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Brand Extension Sp. z o.o. zdobywając 80 punktów.

Dziękujemy wszystkim firmom za przesłane oferty.