Zapraszamy do zapoznania się z działaniem portalu PrzedTestem.pl!

W ręce uczniów i nauczycieli oddajemy wyjątkowe narzędzie. Uczeń może szybko wykonać testy sprawdzające opanowanie materiału przed sprawdzianem. Nauczyciel może generować i edytować niepowtarzalne sprawdziany z pytaniami testowymi i otwartymi – do wyboru. Sprawdź nas i... przetestuj swoją wiedzę.

Zalogowani użytkownicy mają też dostęp do przykładowego testu z każdego przedmiotu, który znajduje się w menu po lewej stronie. Zatem... nie zwlekaj i zarejestruj się w portalu PrzedTestem.pl!


Uczeń

Wybierz jeden z przedmiotów. Jesteś już gotowy? W takim razie kliknij przycisk Start i odpowiedz na 10 pytań testowych.

  

Nauczyciel

Nasz generator pozwala na automatyczne przygotowanie unikalnych testów wyboru i sprawdzianów z pytaniami otwartymi, korzystając z bogatych zasobów pytań przygotowanych przez nauczycieli dla nauczycieli i uczniów. Poniżej zostały udostępnione gotowe testy w formacie PDF.

Matematyka
Historia
Informatyka

Pytanie 1.

1 dżul zapisany wzorem, to:

 • Pytanie 2.

  Rozszerzalność cieplna, to:

  • Pytanie 3.

   Temperatura 35°F wyrażona w skali Kelvina wynosi:

   • Pytanie 4.

    Napięcie elektryczne możemy obliczyć ze wzoru:

    • Pytanie 5.

     Masa wózka, na który działa niezrównoważona siła `60 N`, nadająca mu przyspieszenie `12 m/s^2` wynosi:

     • Pytanie 6.

      Z jakiego materiału wykonany jest sześcian o długości boku a = 4,1 cm, jeśli ma on masę 30 kg:

      • Pytanie 7.

       Temperatura 254°C wyrażona w skali Kelvina, wynosi:

       • Pytanie 8.

        Największą rozszerzalność cieplną mają:

        • Pytanie 9.

         Siła jest wielkością wektorową, oznacza to, że:

         • Pytanie 10.

          Najmniejszą rozszerzalność cieplną mają:

          • Dalej
           Wstecz