Zapraszamy do zapoznania się z działaniem portalu PrzedTestem.pl!

W ręce uczniów i nauczycieli oddajemy wyjątkowe narzędzie. Uczeń może szybko wykonać testy sprawdzające opanowanie materiału przed sprawdzianem. Nauczyciel może generować i edytować niepowtarzalne sprawdziany z pytaniami testowymi i otwartymi – do wyboru. Sprawdź nas i... przetestuj swoją wiedzę.

Zalogowani użytkownicy mają też dostęp do przykładowego testu z każdego przedmiotu, który znajduje się w menu po lewej stronie. Zatem... nie zwlekaj i zarejestruj się w portalu PrzedTestem.pl!


Uczeń

Wybierz jeden z przedmiotów. Jesteś już gotowy? W takim razie kliknij przycisk Start i odpowiedz na 10 pytań testowych.

  

Nauczyciel

Nasz generator pozwala na automatyczne przygotowanie unikalnych testów wyboru i sprawdzianów z pytaniami otwartymi, korzystając z bogatych zasobów pytań przygotowanych przez nauczycieli dla nauczycieli i uczniów. Poniżej zostały udostępnione gotowe testy w formacie PDF.

Matematyka
Historia
Informatyka

Pytanie 1.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w:

 • Pytanie 2.

  Wynalazcą ruchomej czcionki był:

  • Pytanie 3.

   Czym był koczowniczy tryb życia?

   • Pytanie 4.

    Grecja to kraj leżący na:

    • Pytanie 5.

     Pierwszym rosyjskim władcą, który przyjął tytuł cara był:

     • Pytanie 6.

      Miejsce zamieszkania szlachty to:

      • Pytanie 7.

       Przywódcą włoskich faszystów był:

       • Pytanie 8.

        Jaki jest najbardziej znany wynalazek cywilizacji chińskiej?

        • Pytanie 9.

         Konstytucja „Nihil novi” została ustanowiona w roku: A. 1509 B. 1505 C. 1507 D. 1501

         • Pytanie 10.

          Budowle wznoszone w Rzymie dla upamiętnienia zwycięstw wojennych to:

          • Dalej
           Wstecz