Zapraszamy do zapoznania się z działaniem portalu PrzedTestem.pl!

W ręce uczniów i nauczycieli oddajemy wyjątkowe narzędzie. Uczeń może szybko wykonać testy sprawdzające opanowanie materiału przed sprawdzianem. Nauczyciel może generować i edytować niepowtarzalne sprawdziany z pytaniami testowymi i otwartymi – do wyboru. Sprawdź nas i... przetestuj swoją wiedzę.

Zalogowani użytkownicy mają też dostęp do przykładowego testu z każdego przedmiotu, który znajduje się w menu po lewej stronie. Zatem... nie zwlekaj i zarejestruj się w portalu PrzedTestem.pl!


Uczeń

Wybierz jeden z przedmiotów. Jesteś już gotowy? W takim razie kliknij przycisk Start i odpowiedz na 10 pytań testowych.

  

Nauczyciel

Nasz generator pozwala na automatyczne przygotowanie unikalnych testów wyboru i sprawdzianów z pytaniami otwartymi, korzystając z bogatych zasobów pytań przygotowanych przez nauczycieli dla nauczycieli i uczniów. Poniżej zostały udostępnione gotowe testy w formacie PDF.

Matematyka
Historia
Informatyka

Pytanie 1.

Główny lud skandynawski, zajmujący się m.in. rybołówstwem, rolnictwem i hodowlą zwierząt to:

 • Pytanie 2.

  Kto zginął w bitwie pod Warną w 1444 roku?

  • Pytanie 3.

   Starożytni Grecy słynęli z wyrobu:

   • Pytanie 4.

    Po śmierci Mahometa jego następcami zostali:

    • Pytanie 5.

     Rok 1453 to wiek:

     • Pytanie 6.

      Jak nazywał się wynalazca druku?

      • Pytanie 7.

       Pomieszczenie w muzeum, w którym prezentowane są źródła materialne to:

       • Pytanie 8.

        Bolesław Chrobry był dla Mieszka I:

        • Pytanie 9.

         Palestyna to kraina zamieszkiwana przez:

         • Pytanie 10.

          Syn Kazimierz Odnowiciela, Bolesław, otrzymał przydomek:

          • Dalej
           Wstecz