Zaloguj się albo zarejestruj aby skorzystać z tej części portalu


Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się !Wzory skróconego mnożenia - TEST

Zaznacz brakujący element wzoru.


(a + b)² = ....... + 2·a·b + b²(a + b)(a - b)
(a - b)² = ....... - 2·a·b + b²(a + b)a·b
(a + b) · (a - b) = ....... - b²(b - a)²(a - b)
(a + b)³ = ....... + 3a²b + 3ab² + b³(a - b)2a²b²
(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - ....... (b - c)²