Zaloguj się albo zarejestruj aby skorzystać z tej części portalu


Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się !Wzory skróconego mnożenia - TEST

Zaznacz brakujący element wzoru.


(a + b)² = ....... + 2·a·b + b²(a - b)(b - a)²
(a - b)² = ....... - 2·a·b + b²(b - a)²
(a + b) · (a - b) = ....... - b²(b - a)²(a + b)
(a + b)³ = ....... + 3a²b + 3ab² + b³(a - b)(b - c)²
(a - b)³ = a³ - ....... + 3ab² - b³3b²3a²b(a + b)